Lle Cymru croesawu'r byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Notices | Hysbysiadau

A meeting of the Town Council will be held in the Council Chamber, on Tuesday 19th December 2017 at 6.00 pm. Meetings are open to the press and public and copies of the agenda are available from www.llangollentowncouncil.gov.uk or Town Council Offices.

Bydd cyfarfod Cyngor Y Dref ei gynnal yn Siambr y Cyngor, ar ddydd Mercher 19fed Rhagfyr 2017 am 6.00 yh. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r wasg a’r cyhoedd ac mae copïau o’r agenda ar gael ar www.llangollentowncouncil.gov.uk neu yn Swyddfeydd y Cyngor Tref.Untitled