Lle Cymru croesawu'r byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Notices | Hysbysiadau

A meeting of the Town Council will be held in the Council Chamber, on Tuesday 16 January 2018 at 6.00 pm. Meetings are open to the press and public and copies of the agenda are available from www.llangollentowncouncil.gov.uk or Town Council Offices.

Cynhelir cyfarfod o Gyngor y Dref yn Siambr y Cyngor, ddydd Mawrth 16 Ionawr 2018 am 6.00 y.h. Mae cyfarfodydd yn agored i’r wasg a’r cyhoedd ac mae copïau o’r agenda ar gael o www.llangollentowncouncil.gov.uk neu Swyddfeydd y Cyngor Tref.

Untitled